ระบบพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) เป็นพลังงานสะอาดลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวกว่า 20 ปี ดังนั้นระบบที่ติดตั้งต้องมีความมั่นคงปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน
และต้องดูแลบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

เราในฐานะบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขออาสานำระบบพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) ที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม
ไปติดตั้งและอยู่ดูแลระบบให้ท่าน ตลอดอายุการใช้งาน

เกี่ยวกับบริษัท

   บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ได้แก่ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ รับติดตั้งโซล่าร์เซลล์ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานระบบโซล่าร์เซลล์ ติดตั้ง Solar Farm, Solar Floating และอุปกรณ์ Smart home

   โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมรวมทั้งการขออนุญาตซื้อขายไฟเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

ผลงานของเรา

สินค้าและบริการ

แนะนำ Package

หลักสูตรอบรมช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์ระดับ1

เรามีจัดหลักสูตรอบรมและทดสอบ ช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์ระดับ 1 จากผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) เพื่อสร้างช่างที่มีคุณภาพ ติดตั้งได้ถูกต้องและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมอีกด้วย

ติดต่อทีมงาน

ที่อยู่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
อาคารชาญนคร ชั้น 2 เลขที่ 50/1 หมู่ 20 ซอย 57
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตกรุงเทพมหานคร 10900

099-353-6945 , 064-156-6497